Projektbeschreibung Tschechisch

Popis projektu

V listopadu 2009 byl zahájen v rámci Programu LLP-KA2 podporovaného Evropskou unií pod vedením Institutu pro interkulturní komunikaci, zapsané společnosti (Ansbach, Berlín, Jena), následující multilaterální projekt:
 
MIG-KOMM-EU – Vícejazyčná interkulturní obchodní komunikace pro Evropu
 
Cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření a rozšíření vhodných, „na míru ušitých“, motivujících, inovativních, lehce přístupných, inkluzivních jazykových materiálů, testovacích a certifikačních technik pro obchodní jazykovou komunikaci se zvláštním zřetelem na málo rozšířené a vyučované evropské jazyky (tzv. LWULT), které budou zohledňovat jazykovou rozmanitost Evropy. Tyto materiály a techniky budou orientovány na Evropský referenční rámec pro jazyky, a tím i na zlepšení interkulturního dialogu v Evropě a jeho posílení v globální konkurenci. Účastníci kurzů by na základě znalosti těchto materiálů měli být schopni využívat dané možnosti evropské komunikace, jakož i práce a studia v členských zemích EU. Podstatnými výchozími body projektu jsou dva úspěšné, stále ještě probíhající pilotní projekty EU: projekt LINGUA „Vývoj a testování multimediálních cizojazyčných programů Hospodářská dánština, němčina, francouzština, španělština pro samostudium a dálkové studium“ (D/95/A/188/P/III/FPC) – období 1995–1997, jakož i projekt ECL ERASMUS/LINGUA-D. Celosvětově rozšířené materiály (mezi jinými prostřednictvím Inter Nationes) k německé obchodní komunikaci, které byly vyvinuty v rámci prvního projektu a vycházely z analýzy potřeb, se budou aktualizovaně a koncepčně aplikovat na další malé evropské jazyky (rumunštinu, češtinu, slovenštinu, litevštinu, estonštinu a lotyštinu), integrovat do nového, inovativního, všeobecně lehce přístupného studijního prostředí (online kurz Blended-Learning s výukou formou „task based learning“, který má veškeré výhody pro samostudium spojené s interaktivním vyučováním a individuálním tutorem online na jedné straně a s  prezenčními fázemi v regionálních studijních centrech na straně druhé) a využívat jak při vzdělávání dospělých, tak v profesním vzdělávání.
 
Vývoj studijních materiálů souvisí s dalším vývojem instrumentária zpracovaného v projektu ECL k celoevropské zkoušce jazykových kompetencí/certifikaci jazykových výkonů a s jeho aplikací v dalších evropských jazycích. Doposud jsou certifikáty ECL nabízeny a také intenzivně využívány v těchto 12 jazycích: angličtině, němčině, maďarštině, italštině, polštině, češtině, slovenštině, španělštině, srbštině, rumunštině, bulharštině, ruštině; s projektem by měly být do agendy nově začleněny litevština, estonština a lotyština. Při valorizaci a diseminaci materiálů budou rozmanitým způsobem cíleně využívány rozsáhlé existující a v průběhu projektu rozšiřované národní a mezinárodní sítě. V tomto procesu bude hrát v zájmu vývoje a využívání inovativních médií a zajištění inkluze důležitou roli webová stránka projektu instalovaná před jeho zahájením a ostatní multimediální, popř. elektronická média. To bude přispívat ke zvýšení kvality a atraktivnosti profesního vzdělávání a dalšího vzdělávání a také neprofesního vzdělávání dospělých včetně certifikace získaných jazykových a interkulturních kompetencí.
 
Očekávané výsledky
  • Publikace zaměřené na lingvistiku a didaktiku vyučování cizím jazykům zveřejněné v partnerských zemích.
  • Informace o projektu v nejrůznějších médiích: v časopisech, na internetu, ve zpravodajích (Newsletter), novinách, v rozhlase a televizi.
  • Webová stránka projektu pro partnery s interní a veřejnou částí (= valorizační opatření), která bude informovat o cílech projektu a jejich zdůvodnění a postupně poskytovat materiály pro podporu obchodní jazykové komunikace v partnerských zemích.
  • Na závěr projektu interaktivní, tutoriální interaktivní webová stránka s příručkou ke kurzu Blended-Learning, materiály, cvičeními, videem a audionahrávkami, návody, mnohojazyčným slovníkem, knihou včetně nahrávek k obchodní komunikaci, příručka na DVD/CD-ROM s materiály, cvičeními, videem a audionahrávkami, návody, mnohojazyčným slovníkem, knihou včetně nahrávek k obchodní komunikaci a napojením na webovou stránku pro samostudium a prezenční fáze ve studijních centrech.
  • Materiály k testům ECL.