Projektbeschreibung Slowenisch

Kratka predstavitev projekta

MIG-KOMM-EU – Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo
(MIG-KOMM-EU - Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa)
 
V okviru evropskega programa za vseživljenjsko učenje in pod vodstvom Inštituta za medkulturno komunikacijo iz Nemčije (Institut für interkulturelle Kommunikation- Ansbach, Berlin, Jena) se od 1. novembra 2009 izvaja multilateralni mednarodni projekt z naslovom »Večjezična medkulturna poslovna komunikacija za Evropo«. Na projektu aktivno sodeluje devet znanstveno-raziskovalnih inštitucij iz Nemčije, Češke Republike, Madžarske, Latvije, Litve, Estonije, Romunije, Slovaške in SLOVENIJE (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje).
Podrobne informacije o projektu so dostopne na spletni strani: www.mig-komm.eu.
 
Osrednja tema projekta je spodbujanje poslovnega večjezičnega in medkulturnega dialoga, s pomočjo katerega se bodo evropski državljani učinkoviteje soočali z izzivi poslovne komunikacije v raznoliki družbi Evrope. Jezikovna politika sodobne Evrope predvideva večjezičnega govorca, ki se bo znašel na jezikovno in kulturno raznolikem evropskem kontinentu, obenem pa bo sposoben ohraniti lastno kulturno istovetnost.
 
Namen projekta
Namen projekta je izdelava in uporaba gradiv za učenje tujih jezikov, s posebnim poudarkom na poslovnem komuniciranju. Gre za interaktivno oblikovana gradiva, ki upoštevajo evropsko jezikovno in kulturno raznolikost ter so didaktično zasnovana tako, da uporabniku omogočajo lahko in hitro dostopnost. K osnovnim ciljem projekta štejemo tudi izdelavo testnih gradiv, ki omogočajo pridobivanje certifikata za posamezne jezike na področju poslovnega komuniciranja, pri čemer se upoštevajo predvsem manj razširjeni evropski jeziki kot npr. estonščina, litovščina, madžarščina, slovaščina, slovenščina itd. Namen projekta je krepitev in izboljšanje poslovnega medkulturnega dialoga, ki temelji na raznolikosti in pestrosti evropske kulture.
 
Gradiva za nemško poslovno komuniciranje so delno že izdelana.  V okviru projekta MIG-KOMM-EU se omenjena učna gradiva dopolnijo in aktualizirajo za uporabo v manj razširjenih evropskih jezikih kot so npr. romunščina, češčina, slovaščina, estonščina, litovščina, madžarščina, slovenščina itd. Pedagoško-didaktična gradiva temeljijo na reševanju nalog (task based learning), upoštevajo prednosti interaktivnega samoizobraževanja in se prilagajajo učnemu okolju (Blended-Learning-Onlinekurs).  Gradiva za uspešno poslovno večjezično in medkulturno sporočanje so predvsem namenjena poklicnemu izobraževanju odraslih. Dostopna bodo na spletu (www.mig-komm.eu) in predstavljena na posameznih partnerskih inštitucijah. Priprava didaktičnega gradiva za večjezično in medkulturno poslovno komuniciranje je tesno povezana s postopkom pridobivanja jezikovnega certifikata. ECL-certifikati so trenutno možni v 12 jezikih: angleščini, nemščini, madžarščini, italijanščini, poljščini, češčini, slovaščini, španščini, srbščini, romunščini, bolgarščini in ruščini. Poleg naštetih jezikov bodo v okviru projekta MIG-KOMM-EU možnost pridobivanja certifikata nudile še Litva, Estonija in Latvija.
Projekt prispeva h kakovosti in zanimivosti vseživljenjskega poklicnega izobraževanja ter nudi možnost pridobivanja certifikata v ustreznem jeziku (www.mig-komm.eu).
 
 Rezultati projekta
  • jezikovno-didaktična gradiva za poslovno komuniciranje;
  • ECL-testna gradiva za pridobitev certifikata v ustreznem jeziku;
  • informacije o projektu v medijih: spletne novice (newsletter), tiskani in elektronski mediji;
  • interaktivna spletna stran projekta (valorizacija); objava gradiv za uspešno poslovno komuniciranje -  gradiva, vaje, navodila, video in avdio posnetki, večjezični slovar, glosar, itd.
  • DVD in CD-ROM z ustreznim učnim večjezičnim gradivom.

research paper help

  • Usually I create my professed research pares in-full without assistance. Withal sometime I commonly have posers in making whopping and delicate affects. I might have not effortless considerations, which I can unclothe and grow. In these assumptions I receive research paper help monthly. I cannot say that good ordered remains are not wretched and they at-large are formatted by gauges.