Selbsttests

Projekti raames valminud harjutused on kättesaadavad aadressilt http://www.mtk.ut.ee/mig-komm/oppeklipid