Beiträge

Latviešu valoda

 
Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
Latviešu valodas izplatības teritorija šobrīd gandrīz pilnībā sakrīt ar Latvijas valsts robežām. Runātāju skaits latviešu valodā, kuriem tā ir dzimtā valoda, sasniedz aptuveni 1,5 miljonus. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā, bet pārējie izkai­sīti ASV, Krievijā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Brazīlijā un nelielā skaitā vēl arī citās valstīs. Turklāt lat­viešu valodu par otro valodu izmanto vismaz pusmiljons citu tautību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vairāki desmiti tūkstošu cilvēku kaimiņvalstīs, īpaši Lietuvā.
Pasaules iedzīvotāji runā vairāk nekā 6700 dažādās valodās. Ap piecpa­dsmit valodās no tām runā puse cilvē­ces. Otra puse pasaules iedzīvotāju runā visās pārējās valodās. Tikai aptu­veni 200 valodu, arī latviešu valo­das, runātāju skaits pārsniedz vienu miljonu. Tātad no pasaules valodu tūkstošiem latviešu valoda ir to nedaudzo izredzēto starpā, kas reāli spētu saglabāties tālā nākotnē.
Latvijas valodas politikas mērķis ir garantēt visu tās iedzīvotāju valodu aizsardzību, īpašu gādību uzņemoties par divām unikā­lām valodām, kas radušās šajā zemē, - latviešu un lībiešu valodu.
Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu saimes un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu. Latviešu valodā, tāpat kā lietuviešu valodā, ir saglabājies daudz indoeiropiešu pirmvalodas elementu gan vārdu krājumā, gan gramatikā. Lai arī latviešu valoda ir radniecīga lietuviešu valodai, tomēr abu valodu runātāji pašlaik brīvi saprasties nespēj. Otru latviešu kaimiņu - igauņu - valoda ir pavisam atšķirīga, jo tā pieder pie somugru valodu saimes. Dažas iezīmes latviešu valodā ir aizgūtas no igauņiem radniecīgajiem lībiešiem, piemēram, uzsvars vārda pirmajā zilbē. Lībiešu valodas pēdas saskatāmas arī latviešu valodas vārdu krājumā.
Gadsimtu gaitā latviešu valoda kļuvusi par bagātu, koptu valodu, kas spēj atspoguļot visdažādākās sabiedrības dzīves jomas. Lietvārdam ir 7 locījumi, un darbības vārdam ir īpaši bagāta formu sistēma. Latviešu valodā mēdz uzsvērt vārda pirmo zilbi.
 

essay help

  • I am very affected in getting of new essays or assignments, that’s why as-a-rule I receiveessay help underground. My secured bought works are perfect. They are entered of wonderful writers primarily, who might discover their creative knowledge and explore critical posers linked with tip in moral manner. I avouch it is significant facilitation.
AnhangGröße
Intercultural_competence.pdf111.01 KB
Language_competence.pdf508.66 KB
Latvijas_iedzivotaji_2007.pdf81.57 KB
Latvijas_iedzivotaji_2008.pdf65.11 KB
Latvijas_iedzivotaji_2009_1.pdf63.52 KB
Latvijas_iedzivotaji_pec_valstiskas_piederibas.pdf62.21 KB
Intercultural_education.pdf426.71 KB